Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

40635 statues in database

Title Status Change date
Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2024 obowiązujący 2024-05-22
11:03
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych obowiązujący 2024-05-22
11:03
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu obowiązujący 2024-05-22
11:03
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu obowiązujący 2024-05-22
11:03
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa obowiązujący 2024-05-22
11:03
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przeglądu wydatków obowiązujący 2024-05-22
11:03
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych obowiązujący 2024-05-22
11:03
Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 15 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu "Rozwój czasopism naukowych" obowiązujący 2024-05-22
11:03
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach obowiązujący 2024-05-22
11:03
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie obowiązujący 2024-05-22
11:03

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.