Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

37463 statues in database

Title Status Change date
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący Sept. 22, 2022, 11:53 a.m.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji akt indywidualny Sept. 21, 2022, 11:30 a.m.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji akt indywidualny Sept. 21, 2022, 11:29 a.m.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych bez statusu Sept. 21, 2022, 11:29 a.m.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą obowiązujący Sept. 21, 2022, 11:28 a.m.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła obowiązujący Sept. 21, 2022, 11:28 a.m.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązujący Sept. 21, 2022, 11:28 a.m.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła obowiązujący Sept. 21, 2022, 11:28 a.m.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania żołnierzy aktywnej rezerwy w podróż służbową, delegowania, kierowania na kurs lub szkolenie oraz przenoszenia ich do innej jednostki wojskowej obowiązujący Sept. 21, 2022, 11:27 a.m.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny obowiązujący Sept. 21, 2022, 11:27 a.m.

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.