Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

39467 statues in database

Title Status Change date
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych obowiązujący March 17, 2023, 11:27 a.m.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2023 r. obowiązujący March 17, 2023, 11:27 a.m.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący March 17, 2023, 11:27 a.m.
Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych bez statusu March 16, 2023, 12:48 p.m.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. nr 1131.12.2023 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego akt indywidualny March 16, 2023, 12:48 p.m.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II bez statusu March 16, 2023, 12:48 p.m.
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich bez statusu March 16, 2023, 12:48 p.m.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych obowiązujący March 16, 2023, 12:43 p.m.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący March 16, 2023, 12:42 p.m.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2023 akt jednorazowy March 16, 2023, 12:42 p.m.

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.