Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

40875 statues in database

Title Status Change date
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Arkadiusza Mularczyka akt indywidualny 2024-06-21
09:22
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Tyszki akt indywidualny 2024-06-21
09:22
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Waldemara Grzegorza Budy akt indywidualny 2024-06-21
09:22
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jacka Protasa akt indywidualny 2024-06-21
09:22
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Jagny Kingi Marczułajtis-Walczak akt indywidualny 2024-06-21
09:22
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Joanny Izabeli Scheuring-Wielgus akt indywidualny 2024-06-21
09:22
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz akt indywidualny 2024-06-21
09:22
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Marleny Magdaleny Maląg akt indywidualny 2024-06-21
09:22
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Mirosławy Nykiel akt indywidualny 2024-06-21
09:22
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bartosza Adama Arłukowicza akt indywidualny 2024-06-21
09:22

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.