Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

38281 statues in database

Title Status Change date
Uchwała nr 223 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego akt jednorazowy Dec. 8, 2022, 11:45 a.m.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2022 r. nr 1131.40.2022 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego akt indywidualny Dec. 8, 2022, 11:45 a.m.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie obowiązujący Dec. 8, 2022, 11:45 a.m.
Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2022 r. bez statusu Dec. 8, 2022, 11:45 a.m.
Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego obowiązujący Dec. 8, 2022, 11:45 a.m.
Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego obowiązujący Dec. 8, 2022, 11:45 a.m.
Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska 2021-2027 bez statusu Dec. 8, 2022, 11:45 a.m.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin obowiązujący Dec. 8, 2022, 11:25 a.m.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji obowiązujący Dec. 8, 2022, 11:16 a.m.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie obowiązujący Dec. 8, 2022, 11:16 a.m.

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.