Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

40383 statues in database

Title Status Change date
Zarządzenie nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych obowiązujący 2016-03-31
16:13
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. towarzysząca otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej obowiązujący 2016-03-31
16:13
Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska uchylony 2016-03-31
16:13
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko - deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy obowiązujący 2016-03-29
09:54
Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki uchylony 2016-03-29
09:54
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. nr 1131.5.2016 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego obowiązujący 2016-03-24
13:41
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2016 r. nr 1131.3.2016 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązujący 2016-03-24
13:41
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 1131.1.2016 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego obowiązujący 2016-03-24
13:41
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko obowiązujący 2016-03-24
13:40
Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym obowiązujący 2016-03-24
13:40

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.