Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

39467 statues in database

Title Status Change date
Program Współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2012-2014, podpisany w Mińsku dnia 19 listopada 2012 r. obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami i innymi szkodliwymi substancjami na obszarze Morza Bałtyckiego, włączając Zalew Wiślany/Kaliningradzki, podpisana w Warszawie dnia 6 grudnia 2010 r. obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Abu Zabi dnia 22 kwietnia 2012 r. obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Zmiany do Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Umowa między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec o współpracy przy rozwoju połączenia kolejowego Szczecin-Berlin, podpisana w Szczecinie dnia 20 grudnia 2012 r. obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:23 p.m.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:23 p.m.

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.