Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

39467 statues in database

Title Status Change date
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego obowiązujący June 23, 2016, 12:06 p.m.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uczczenia 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obowiązujący June 23, 2016, 12:05 p.m.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki o współpracy gospodarczej, podpisana w Pretorii dnia 17 października 2013 r. obowiązujący June 22, 2016, 11:56 a.m.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia dnia 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy obowiązujący June 20, 2016, 5:41 p.m.
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu obowiązujący June 20, 2016, 5:41 p.m.
Postanowienie nr 112.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący June 20, 2016, 5:40 p.m.
Postanowienie Nr 112.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego obowiązujący June 20, 2016, 5:40 p.m.
Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania założeń współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych do realizacji z Chińską Republiką Ludową obowiązujący June 6, 2016, 5:59 p.m.
Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej obowiązujący June 6, 2016, 5:58 p.m.
Zarządzenie nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej obowiązujący June 6, 2016, 5:58 p.m.

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.