Statue details

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.