Statue details

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r.

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.