Statue details

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 lutego 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.