Statue details

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.