Statue details

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia doradztwa w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.