Statue details

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.