Statue details

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.