Statue details

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Michałów w województwie świętokrzyskim

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.