Statue details

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.