Statue details

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.