Statue details

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.