Statue details

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.