Statue details

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.