Statue details

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2022 r.

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.