Statue details

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr rej. 536/2022 o nadaniu orderów

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.