Statue details

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2022 r. nr 110.36.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.