Statue details

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.