Statue details

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.