Statue details

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.