Statue details

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.