Statue details

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.