Statue details

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie portalu danych

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.