Statue details

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.