Statue details

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.