Statue details

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kurze Grzędy (PLH220014)

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.