Statue details

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.