Statue details

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.