Statue details

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.