Statue details

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.