Statue details

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małe Pieniny (PLH120025)

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.